331-272-262 სილაბუსები
მმართველობის სკოლა
შემოგვიერთდით
შემოგვიერთდით

სილაბუსები

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა